Игра за измерване на температурата на тялото с пръстов оптечатък

Измери телесната си температура като поставиш твоят пръст върху обозначената зона на приложението

Игра за измерване на температурата на тялото с пръстов оптечатък